קעקוע נוצה

קעקוע הוא סוג של געגוע. אנשים בכלל וצעירים בפרט מקעקעים על איברים שונים בגופם- גלויים או מוצנעים- את מושאי אהבתם, געגועיהם ו/או הערצתם. בקעקוע יש משום הודאה ושבועה. יש בו ניסיון לטבוע חותם- תרתי משמע- של חשיבות המושא עבור המקעקע.
לקעקועים יש משמעויות שונות, מהן כלליות, גלובאליות, סמליות ומוסכמות ומהן פרטיות, אישיות, אינטימיות. יש מי שהקעקוע שלהם הוא סוג של צופן, אשר רק מי שיודעים את משמעותו עבור המקעקעים והמקועקעים מסוגלים לפענח אותו בעוד יש קעקועים שמשמעותם ברורה לעין כול.tatooisraelעל מנת לבצע קעקוע בתנאים היגייניים נאותים ובאופן שיאפשר למקעקע להסיר את הקעקוע אם וכאשר יתחרט, חשוב לקבל את כל המידע על אודות מהות הקעקוע ואופן ביצועו, כמו גם ואולי בעיקר, כיצד ניתן יהיה להסירו אם וכאשר ירצה המקועקע להסירו.
צעירים רבים נשבעים לאהוב זה את זה לנצח נצחים וברגע של אהבה עזה, סוחפת, עלולים לקעקע סימנים שונים בגופם, אשר יום יבוא והם יתחרטו עליהם, לכן חשוב לעשות את הקעקוע תוך שיקול דעת ולא רק בסערת רגשות.

לקעקע את החופש

נוצה היא נגיעה רכה, רפרוף, ליטוף. היא רכה כפרפר.
קעקוע  נוצה הוא אחד הקעקועים שהמשמעות שלהם ברורה- היא מסמלת חופש, מעוף, תנועה, מרחבים, אופק, חופש. כל מה שממצה בתוכו משהו יפה, נעים ואוורירי. משהו קליל.
קל להתחבר לנוצה ולמשמעויות הגלומות בה. היא מסוג הקעקועים שלא מעוררת שום רגש שלילי. היא אינה מעוררת רתיעה. קל להתחבר אליה. נוצה מבטאת את הכמיהה אל הגבוה ואל הרחוק, אל הבלתי מושג. היא החוליה המחברת בין הרצוי ובין המצוי, בין מה שלכאורה לא ייאמן ובין מה שאף על פי כן- ייתכן.
לא בכדי בוחרים רבים לקעקע במקומות בולטים בגופם נוצה.  כאשר אנחנו רואים נוצה מקועקעת על כתפה של נערה או על זרועו של נער אנחנו מדמים בעיני רוחנו כי הנוצה מסמלת עבורם משמעות. היא "מתכתבת" עם מושא אהבתם.
למי מכם שבוחרים לקעקע על גופם – פתוחות בפניכם אפשרויות רבות. לרשותכם מגוון של מקומות שבהם תוכלו לעשות זאת.  היות שהקעקוע כרוך בצריבה בעור חשוב להיוודע מבעוד מועד במה הוא כרוך ומה צריך לעשות על מנת לוודא כי הוא ייעשה בידי איש מקצוע שהוסמך לבצע קעקוע. בשורה התחתונה האחריות על שלומכם ועל בריאותכם מחייבת אתכם לברר מבעוד מועד מה הן ההשלכות הצפויות מקעקוע, לרבות קעקוע של נוצה יפה.